NAUKA O HUDBĚ 5. ROČNÍK

Zde naleznete materiály 5. ročníku

Symfonický orchestr

Co je to orchestr? Kdo ho řídí? Jaké nástroje v orchestru hrají? Jaké máme druhy orchestrů?

Odpovědi nalezneš ve videu vlevo nebo na následujícím odkazu


Ludwig van Beethoven

Poslech 5. symfonie "Osudové"

Tak závažná symfonie a známá symfonie, jako je ta Beethovenova pátá s podtitulem Osudová, nám může přinést nový způsob poslechu. Podívej se na netradiční způsob vizualizace hudebního zápisu 1. věty Allegro con brio. Povšimni si velkého množství dynamických znamének. 


Co je to impresionismus?

LEONARD BERNSTEIN o hudbě

Jakou roli hrají osobní dojmy s atmosférou? 

Legendární cyklus slavného amerického dirigenta, skladatele, klavíristy a pedagoga.

Pořad si prohlédni v následujícím odkazu

pozn. : Leonard Bernstein tyto výkladové koncerty věnoval původně dětem, vlastně všem, ale především své dceři Jammii. V té době - na počátku roku 1958 - s Newyorskou filharmonií začínal v Carnegie Hall od základů.


Symfonická pohádka Sergeje Prokofjeva

PÉŤA A VLK

Podívejte se na hudební pohádku v netradičním filmovém zpracování vytvořeném speciálně pro dětského diváka. 

Tato skladba vznikla se záměrem seznámit děti s nástroji v orchestru. Každé postavě příběhu je přiřazen hudební nástroj nebo nástrojová skupina s vlastním hudebním tématem.

Pohádku si prohlédni v následujícím odkazu