PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 1. ročníku

Pracovní list 33 

 • procvičování stupnice (A dur)
 • procvičování rytmu - hra na tělo

Pracovní list 32 

 • procvičování stupnice (D dur)
 • procvičování rytmu

Pracovní list 31

 • procvičování stupnice (G dur)
 • opakování - hudební pojmy

Pracovní list 30 

 • procvičování not 
 • zvuk a tón

Pracovní list 29 

 • procvičování not c1 – h2
 • křížovka – hudební pojmy
 • píseň Pod naším okýnkem

Pracovní list 28 

 • opakování stupnic
 • hudební pojmy
 • rytmická hádanka

Pracovní list 27 

 • stupnice Cis dur
 • názvy not
 • rozdělení lidského hlasu

Pracovní list 26 

 • stupnice Fis dur
 • italské názvosloví
 • hudební nástroje - tóny a zvuky

Pracovní list 25 

 • stupnice H dur
 • rozdělení lidského hlasu
 • procvičování not

Pracovní list 24 

 • stupnice E dur
 • procvičování not c2 - c3
 • doplňování rytmických hodnot

Pracovní list 23 

 • hodnoty not
 • stupnice A dur
 • základní takty

Pracovní list 22 

 • procvičování not s posuvkami
 • hudební názvosloví 
 • stupnice D dur - opakování

Pracovní list 21 

 • opakování stupnice C dur, G dur
 • stupnice D dur
 • opakování tečka za notou
 • rytmus ve 2/4 a 4/4 taktu 

Pracovní list 20

 • určování taktů
 • opakování stupnice C dur, G dur
 • pořadí křížků
 • noty pod notovou osnovou

Pracovní list 19 

 • stupnice G dur
 • tečka za notou

Pracovní list 18 

 • stupnice, stupnice C dur
 • dynamická znaménka
 • procvičování rytmu
 • hodnoty not

Pracovní list 17 

 • pořadí křížků
 • artikulační znaménka

Pracovní list 16 

 • procvičování rytmu v základních taktech
 • křížky v pořadí

Pracovní list 15 

 • procvičování rytmu
 • posuvky - křížek a jeho zápis v předznamenání

Pracovní list 14 

 • noty s posuvkami
 • nota šestnáctinová, pomlka šestnáctinová

Pracovní list 13 

 • opakování posuvek
 • procvičování pomlk
 • italské názvosloví

Pracovní list 12 

 • pomlka celá, pomlka osminová

Pracovní list 11 

 • koleda My tři králové
 • pomlka půlová

Pracovní list 10  

 • procvičování hudební abecedy
 •  hodnot not

Pracovní list 9 

 • Nesem Vám noviny - koleda
 • čtvrťová pomlka

Pracovní list 8 

 • procvičování not s křížky a béčky, základní dynamická znaménka

Pracovní list 7 

 • noty c2 - c3, 2/4, 3/4 takt

Pracovní list 6 

 • posuvky, béčko, 3/4 takt

Pracovní list 5 

 • posuvky, křížek


Pracovní list 4 

 • hodnoty not - procvičování

Pracovní list 3 

 • procvičování not a 2/4 taktu

Pracovní list 2 

 • procvičování not (celá, půlová, čtvrťová), osminová - vysvětlení, procvičování. 
 • Hudební abeceda c1-c2

Pracovní list 1 

 • hodnoty not, hudební abeceda c1-c2