PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály Notičky II

Pracovní list 27

 • procvičování rytmu
 • píseň Pod naším okýnkem

Pracovní list 26

 • rytmická hádanka
 • tón/zvuk
 • procvičování notopisu

Pracovní list 25 

 • procvičování hudební abecedy
 • procvičování názvů not
 • hudební symboly

Pracovní list 24

 • procvičování hudební abecedy
 • procvičování taktů
 • hudební nástroje 

Pracovní list 23

 • hudební hádanky
 • píseň Travička zelená
 • hudební nástroje - zvuky a tóny

Pracovní list 22

 • zápis rytmu
 • píseň Cib, cib, cibulenka
 • základní takty

Pracovní list 21 

 • rytmizace slov
 • názvy not
 • píseň Šel zahradník do zahrady

Pracovní list 20 

 • doplňování hudební abecedy
 • vytleskávání rytmu

Pracovní list 19

 • procvičování rytmu
 • hudební abeceda
 • rozpoznání notového zápisu písně

Pracovní list 18 

 • píseň Na jaře
 • porovnávání rytmických hodnot

Pracovní list 17

 • hudební abeceda c1 - c2
 • píseň Kočka leze dírou

Pracovní list 16

 • píseň Bude zima, bude mráz
 • notový kvíz

Pracovní list 15

 • procvičování rytmu
 • hudební kvíz

Pracovní list 14

 • procvičování rytmu
 • hudební abeceda

Pracovní list 13 

 • píseň Sněží, mráz kolem běží
 • rytmické příklady, hudební abeceda

Pracovní list 12 

 • procvičování hudební abecedy a rytmických hodnot - hra na skladatele


Pracovní list 11

 • Koleda My tři králové
 • rytmické hodnoty


Pracovní list 10 

 • Půjdem spolu do Betléma - koleda
 • Hudební abeceda - doplňování

Pracovní list 9 

 • Rytmizace slov, procvičování hudební abecedy

Pracovní list 8 

 • Hudební abeceda

Pracovní list 7 

 • Nota h1, c2

Pracovní list 6 

 • Nota f1, g1, a1

Pracovní list 5 

 • Nota d1, e1 - celá, půlová, čtvrťová

Pracovní list 4 

 • Nota c1 - celá, půlová, čtvrťová


Pracovní list 3 

 • Hodnoty not - nota celá, půlová, čtvrťová

Pracovní list 2 

 • Nácvik psaní houslového klíče  

Pracovní list 1 

 • Nácvik psaní not