PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 2. ročníku 

Pracovní list 33

 • procvičování stupnic (E dur, As dur)
 • opakování - dechové nástroje

Pracovní list 32 

 • procvičování stupnic (A dur, Es dur)
 • opakování - dechové nástroje

Pracovní list 31 

 • procvičování stupnic (D dur, B dur)
 • opakování - smyčcové nástroje
 • Bedřich Smetana

Pracovní list 30 

 • procvičování stupnic (G dur, F dur)
 • intervaly
 • Bedřich Smetana

Pracovní list 29 

 • procvičování – hudební hádanky
 • křížovka – hudební pojmy

Pracovní list 28 

 • zápis lidové písně
 • nástroje symfonického orchestru
 • kvíz – Bedřich Smetana a Antonín Dvořák

Pracovní list 27 

 • zápis lidové písně
 • procvičování rytmu
 • procvičování kvintakordů
 • shlédnutí naučného videa

Pracovní list 26 

 • zápis lidové písně
 • procvičování kvintakordů
 • procvičování intervalů
 • poslechový kvíz

Pracovní list 25 

 • zápis písně
 • procvičování mollových stupnic
 • hudební pojmy a symboly
 • rytmické cvičení

Pracovní list 24 

 • Černé oči - zápis písně
 • předznamenání durových stupnic
 • zápis not
 • dechové nástroje

Pracovní list 23 

 • Běžela ovečka – píseň
 • předznamenání stupnic
 • zápis not
 • tóny stupnic

Pracovní list 22 

 • stupnice s béčky (opakování)
 • psaní intervalů (ces1)
 • kánon
 • noty v basovém klíči a pod notovou osnovou
 • tenuto, metronom

Pracovní list 21

 • stupnice Ces dur
 • psaní intervalů od ges1
 • Antonín Dvořák - dílo

Pracovní list 20 

 • stupnice Ges dur
 • psaní intervalů
 • Antonín Dvořák
 • opakování dechové nástroje

Pracovní list 19 

 • stupnice Des dur
 • dechové nástroje

Pracovní list 18 

 • stupnice As dur, předznamenání stupnic s béčky
 • basový klíč
 • psaní intervalů
 • předtaktí

Pracovní list 17 

 • stupnice Es dur
 • basový klíč
 • změna tempa - zrychlování, zpomalování

Pracovní list 16 

 • stupnice B dur
 • intervaly ve stupnici B dur
 • basový klíč

Pracovní list 15 

 • procvičování béček v předznamenání
 • durové stupnice s béčky
 • F dur

Pracovní list 14 

 • opakování stupnic a intervalů
 • noty s posuvkami

Pracovní list 13 

 • stupnice A dur
 • procvičování intervalů
 • doplňování taktů

Pracovní list 12

 • procvičování stupnic a intervalů

Pracovní list 11 

 • opakování pořadí křížků a béček
 • opakování durových stupnic a intervalů

Pracovní list 10 

 • procvičování durových stupnic s křížky
 • intervaly - tercie, kvarta, kvinta

Pracovní list 9 

 • Cis dur, základní intervaly - prima, sekunda
 • Bedřich Smetana - dílo

Pracovní list 8 

 • Fis dur, ligatura
 • Bedřich Smetana

Pracovní list 7 

 • H dur, italské názvosloví, základní intervaly
 • Bedřich Smetana


Pracovní list 6 

 • opakování, 2/2 takt

Pracovní list 5 

 • smyčcové nástroje

Pracovní list 4 

 • stupnice H dur, triola

Pracovní list 3 

 • durová stupnice -E dur, koruna - fermata

Pracovní list 2 

 • procvičování křížků, A dur stupnice, smyčcové nástroje

Pracovní list 1 

 • procvičování křížků, D dur stupnice, názvy not