PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 3. ročníku

Pracovní list 33 

 • procvičování stupnic (cis moll, f moll)
 • bicí nástroje

Pracovní list 32 

 • procvičování stupnic (fis moll, c moll)
 • díla Bohuslava Martinů

Pracovní list 31

 • procvičování stupnic (h moll, g moll)
 • obraty kvintakordů

Pracovní list 30 

 • procvičování stupnic (e moll, d moll)
 • Leoš Janáček

Pracovní list 29 

 • procvičování – paralelní stupnice
 • kvíz
 • bicí nástroje

Pracovní list 28 

 • zápis lidové písně
 • melodický diktát
 • kvíz – dějiny hudby (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů)

Pracovní list 27 

 • zápis lidové písně
 • paralelní stupnice
 • hudební kvíz
 • shlédnutí naučného videa

Pracovní list 26 

 • hudební pojmy a symboly
 • bicí nástroje - poslechový kvíz
 • procvičování mollových stupnic

Pracovní list 25 

 • zápis písně
 • procvičování mollových stupnic
 • čeští skladatelé

Pracovní list 24 

 • zápis písně
 • durové kvintakordy
 • předznamenání mollových stupnic
 • g - moll zápis
 • Josef Suk starší

Pracovní list 23 

 • transpozice písně
 • zápis stupnice
 • Zdeněk Fibich

Pracovní list 22 

 • mollové stupnice s béčky ♭ - opakování
 • mollové stupnice kvintový a kvartový kruh
 • určování tónin a závěrečný akord
 • doplňování not do taktů

Pracovní list 21 

 • stupnice as moll
 • chromatická / půltónová stupnice
 • opakování kvint-kvartový kruh
 • procvičování rytmu

Pracovní list 20 

 • stupnice es moll
 • určování taktů
 • opakování kvintakordů mollových stupnic
 • opakování paralelní a stejnojmenné stupnice

Pracovní list 19 

 • stupnice b moll
 • Bohuslav Martinů

Pracovní list 18 

 • stupnice f moll
 • opakování paralelní/stejnojmenné stupnice
 • durový kvint - kvartový kruh
 • Bohuslav Martinů - úvod

Pracovní list 17 

 • stupnice c moll
 • transpozice
 • bicí nástroje

Pracovní list 16 

 • stupnice g moll
 • paralelní a stejnojmenné stupnice
 • bicí nástroje

Pracovní list 15 

 • mollové stupnice s béčky
 • d moll
 • transpozice

Pracovní list 14 

 • opakování mollových stupnic a intervalů
 • obraty kvintakordu

Pracovní list 13 

 • h moll, procvičování intervalů
 • durové stupnice s bé
 • Bedřich Smetana, Antonín Dvořák - opakování

Pracovní list 12 

 • procvičování intervalů a stupnic


Pracovní list 11 

 • opakování mollových stupnic, T5 s obraty

Pracovní list 10

 • stupnice ais moll
 • procvičování T5 s obraty
 • procvičování intervalů

Pracovní list 9 

 • dis moll, obraty T5
 • Leoš Janáček - dílo

Pracovní list 8 

 • gis moll, obraty T5 
 • Leoš Janáček

Pracovní list 7 

 • obraty tónického kvintakordu, valčík, základní intervaly

Pracovní list 6

 • opakování, polka

Pracovní list 5 

 • základní intervaly

Pracovní list 4 

 • procvičování mollových stupnic - h moll

Pracovní list 3 

 • procvičování mollových stupnic - e moll

Pracovní list 2 

 • mollové stupnice, dynamika a dynamická znaménka, TSD

Pracovní list 1 

 • mollové stupnice