PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály Notičky

Pracovní list 28 

 • procvičování rytmu
 • píseň Pod naším okýnkem

Pracovní list 27 

 • rytmická hádanka
 • tón a zvuk
 • procvičování notopisu

Pracovní list 26 

 • procvičování hudební abecedy
 • procvičování názvů not
 • akordeon

Pracovní list 25 

 • procvičování hudební abecedy
 • procvičování taktů
 • cimbál

Pracovní list 24

 • procvičování rytmických hodnot
 • hudební nástroje - zvuky a tóny
 • flétna

Pracovní list 23 

 • píseň Šla Nanynka do zelí
 • housle

Pracovní list 22 

 • rytmizace slov
 • píseň Cib, cib, cibulenka
 • kytara

Pracovní list 21 

 • rytmizace slov
 • názvy not
 • bicí nástroje

Pracovní list 20 

 • hudební abeceda
 • tleskání rytmu
 • klarinet, fagot

Pracovní list 19 

 • tleskání rytmu
 • notový zápis písně
 • dechové dřevěné nástroje

Pracovní list 18 

 • píseň Na Jaře
 • cvičení pro uši

Pracovní list 17 

 • procvičování hudební abecedy - noty c1 - c2
 • hudební nástroje

Pracovní list 16 

 • píseň Bude zima, bude mráz
 • nota c2

Pracovní list 15 

 • procvičování hudební abecedy -  noty c1 - a1
 • nota h1

Pracovní list 14

 • procvičování rytmu
 • rytmizace slov
 • nota a1 

Pracovní list 13

 • procvičování not c1, d1, e1
 • rytmizace slov

Pracovní list 12

 • píseň Sněží, mráz kolem běží
 • nota g1

Pracovní list 11 

 • procvičování not c1, d1, e1
 • nota f1
 • píseň Zima

Pracovní list 10 

 • koleda My tři králové
 • rytmické hodnoty

Pracovní list 9 

 • Půjdem spolu do Betléma - koleda
 • nota e1

Pracovní list 8 

 • rytmizace slov, nota d1

Pracovní list 7 

 • nota c1, procvičování hodnot

Pracovní list 6 

 • nota čtvrťová

Pracovní list 5 

 • nota půlová

Pracovní list 4 

 • celá nota

Notička (p. uč. Dostálová) 

Notička (p. uč. Tardonová)  


Pracovní list 3 

 • psaní not (nota na lince, nota v mezeře), procvičování houslového klíče

Notička (p. uč. Dostálová)

Notička (p. uč. Tardonová) 


Pracovní list 2 

 • psaní houslového klíče

Pracovní list 1

 • procvičování zvuk/tón