PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 5. ročníku

Pracovní list 33

 • procvičování rytmu
 • mollový kvintakord
 • dějiny hudby

Pracovní list 32

 • opakování - intervaly
 • procvičování rytmu
 • dominantní septakord
 • muzikál

Pracovní list 31

 • opakování - notový zápis
 • opakování - dějiny hudby
 • opakování - rozdělení oktáv
 • opakování - kantáta

Pracovní list 30

 • procvičování stupnic (f moll, cis moll)
 • dur a moll kvintakordy
 • kantáta
 • vybraný skladatel 20. století

Pracovní list 29

 • periodizace dějin hudby - 2. část


Pracovní list 28 

 • periodizace dějin hudby – 1. část

Pracovní list 27 

 • české a světové hudební osobnosti
 • hudební tělesa (orchestry)
 • hudební festivaly u nás

Pracovní list 26

 • hudba 20. století a její styly
 • populární a rocková hudba - kvíz

Pracovní list 25 

 • oratorium
 • hudební formy související s oratoriem

Pracovní list 24 

 • hudba 20. století - jazz
 • George Gershwin
 • hudební formy jazzu

Pracovní list 23 

 • hudba 20. století
 • Sergej Prokofjev

Pracovní list 22 

 • durové stupnice s béčky
 • durové a mollové kvintakordy
 • durové stupnice - procvičování

Pracovní list 21 

 • stupnice ais moll, as moll
 • durové kvintakordy
 • procvičování stupnic
 • hudební pojmy

Pracovní list 20 

 • stupnice dis moll, es moll
 • obraty T5
 • otázky z dějin hudby
 • hudební názvosloví
 • kantáta

Pracovní list 19 

 • stupnice gis moll, b moll
 • melodické a rytmické kvízy

Pracovní list 18 

 • procvičování stupnic
 • procvičování kvintakordů
 • rytmické cvičení
 • kvíz - dějiny hudby

Pracovní list 17 

 • procvičování stupnic
 • rytmická cvičení

Pracovní list 16 

 • procvičování mollových stupnic
 • noty v houslovém a basovém klíči
 • rytmická cvičení


Pracovní list 15 

 • mollové stupnice s křížky a béčky
 • stupnice d moll, emoll 
 • rozlišení dur/moll kvintakordu
 • rozlišení zvětšeného a zmenšeného kvintakordu

Pracovní list 14 

 • procvičování not v houslovém a basovém klíči
 • odvozené intervaly
 • dominantní septakord

Pracovní list 13 

 • komorní soubory, impresionismus
 • Ludwig van Beethoven

Pracovní list 12 

 • procvičování dominantního septakordu
 • symfonický orchestr
 • sonáta

Pracovní list 11 

 • opakování durových stupnic
 • opakování hudební teorie a dějin hudby

Pracovní list 10

 • Ludwig van Beethoven


Pracovní list 9 

 • Ludwig van Beethoven
 • procvičování stupnic

Pracovní list 8 

 • T5 - opakování
 • sonáta - hudební forma

Pracovní list 7 

 • opakování durových stupnic, odvozené intervaly

Pracovní list 6

 • opakování dějin hudby, rébus

Pracovní list 5

 • Impresionismus,  Maurice Ravel

Pracovní list 4 

 • dominantní septakord

Pracovní list 3 

 • komorní hudba a komorní soubory

Pracovní list 2 

 • symfonický orchestr, procvičování stupnic (TSD a obraty T5)  

Pracovní list 1 

 • Impresionismus, tónický kvintakord a jeho obraty