PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 4. ročníku

Pracovní list 33 (14.6. - 20.6.)

Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny.

 • enharmonická záměna
 • procvičování rytmu
 • mollový kvintakord
 • periodizace hudby

Pracovní list 32 (7.6. - 13.6.)

Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny.

 • opakování - intervaly
 • procvičování rytmu
 • kvintakord a jeho obraty
 • lidová píseň

Pracovní list 31 (31.5. - 6.6.)

Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny.

 • opakování - notový zápis
 • opakování - dějiny hudby
 • opakování - enharmonická záměna
 • opakování - hudební názvosloví

Pracovní list 30 (24.5. - 30.5.)

Tento pracovní list je pro žáky, kteří se neúčastní prezenční hodiny.

 • procvičování stupnic (c moll, h moll)
 • hudební názvosloví
 • symfonie
 • renesance - dějiny hudby

Pracovní list 29 (17.5. - 23.5.)

 • Národní divadlo, Rudolfinum
 • opakování skladatelé

Pracovní list 28 (10.5. - 16.5.)

 • lidové nástroje
 • cimbálová muzika
 • vztah lidové a klasické hudby

Pracovní list 27 (3.5. - 9.5.)

 • hudební skladatelé romantismu
 • hudební pojmy 
 • česká národní hymna

Pracovní list 26 (26.4. - 2.5.)

 • romantismus
 • Národní školy
 • programní hudba
 • programní skladby

Pracovní list 25 (19.4. - 25.4.)

 • L. v. Beethoven vs. W. A. Mozart
 • Baroko vs. Klasicismus
 • barokní a klasicistní formy

Pracovní list 24 (12.4. - 18.4.)

 • W. A. Mozart
 • hudební formy klasicismu

Pracovní list 23 (5.4. - 11.4.)

 • přednesová označení
 • hudba v období klasicismu
 • Joseph Haydn

Pracovní list 22 (29.3. - 4.4.)

 • durové stupnice s béčky
 • opakování teorie - stupnice
 • kvintakordy a jejich obraty

Pracovní list 21 (22.3. - 28.3.)

 • stupnice ais moll, as moll
 • procvičování stupnic durových a mollových
 • procvičování rytmických hodnot

Pracovní list 20 (15.3. - 21.3.)

 • stupnice dis moll, es moll
 • obraty T5
 • pořadí mollových stupnic
 • hudební názvosloví
 • opera a její druhy

Pracovní list 19 (8.3. - 14.3.)

 • stupnice gis moll, b moll
 • rytmické a melodické kvízy

Pracovní list 18 (1.3. - 7.3.)

 • procvičování stupnic
 • procvičování kvintakordů
 • rytmické cvičení
 • opakování - tempová označení
 • symfonie, symfonická báseň

Pracovní list 17 (15.2. - 21.2.)

 • procvičování rytmu ve 4/4 a 6/8 taktu
 • procvičování stupnic

Pracovní list 16 (8.2. - 14.2.)

 • procvičování mollových stupnic
 • tempová označení

Pracovní list 15 (1.2. - 7.2.)

 • mollové stupnice s křížky a béčky
 • stupnice d moll, e moll
 • rozlišení dur/moll kvintakordu
 • hudební názvosloví - označení přednesu 

Pracovní list 14 (25.1.- 31.1.)

 • noty v houslovém a basovém klíči
 • odvozené intervaly
 • procvičování dějin hudby

Pracovní list 13 (18.1.- 24.1.)

 • melodické ozdoby
 • odvozené intervaly
 • basový klíč, italské názvosloví

Pracovní list 12 (11.1.- 17.1.)

 • procvičování odvozených intervalů, melodických ozdob, enharmonické záměny
 • Johann Sebastian Bach

Pracovní list 11 (4.1.- 10.1.)

 • Johann Sebastian Bach

Pracovní list 10 (14.12.- 20.12.)

 • renesance


Pracovní list 9 (7.12.- 13.12.)

 • středověk
 • opakování stupnic

Pracovní list 8 (30.11.- 6.12.)

 • enharmonická záměna - procvičování

Pracovní list 7 (23.11.- 29.11.)

 • opakování durových stupnic, odvozené intervaly


Pracovní list 6 (16.11. - 22.11.)

 • starověk

Pracovní list 5 (9.11. - 15.11.)

 • odvozené intervaly, příraz

Pracovní list 4 (2.11. - 8.11.)

 • enharmonická záměna - procvičování

Pracovní list 3 (19.10. - 25.10.)

 • dějiny hudby - hudba ve starověkých civilizacích - Starověk

Pracovní list 2 (12.10. - 18.10.)

 • dějiny hudby - pravěk, procvičování stupnic, enharmonická záměna

Pracovní list 1 (05.10. - 11.10.)

 • odvozené intervaly, mollové stupnice