PRACOVNÍ LISTY

Zde naleznete materiály 4. ročníku

Pracovní list 33 

 • enharmonická záměna
 • procvičování rytmu
 • mollový kvintakord
 • periodizace hudby

Pracovní list 32 

 • opakování - intervaly
 • procvičování rytmu
 • kvintakord a jeho obraty
 • lidová píseň

Pracovní list 31 

 • opakování - notový zápis
 • opakování - dějiny hudby
 • opakování - enharmonická záměna
 • opakování - hudební názvosloví

Pracovní list 30

 • procvičování stupnic (c moll, h moll)
 • hudební názvosloví
 • symfonie
 • renesance - dějiny hudby

Pracovní list 29 

 • Národní divadlo, Rudolfinum
 • opakování skladatelé

Pracovní list 28 

 • lidové nástroje
 • cimbálová muzika
 • vztah lidové a klasické hudby

Pracovní list 27 

 • hudební skladatelé romantismu
 • hudební pojmy 
 • česká národní hymna

Pracovní list 26 

 • romantismus
 • Národní školy
 • programní hudba
 • programní skladby

Pracovní list 25 

 • L. v. Beethoven vs. W. A. Mozart
 • Baroko vs. Klasicismus
 • barokní a klasicistní formy

Pracovní list 24 

 • W. A. Mozart
 • hudební formy klasicismu

Pracovní list 23 

 • přednesová označení
 • hudba v období klasicismu
 • Joseph Haydn

Pracovní list 22 

 • durové stupnice s béčky
 • opakování teorie - stupnice
 • kvintakordy a jejich obraty

Pracovní list 21 

 • stupnice ais moll, as moll
 • procvičování stupnic durových a mollových
 • procvičování rytmických hodnot

Pracovní list 20 

 • stupnice dis moll, es moll
 • obraty T5
 • pořadí mollových stupnic
 • hudební názvosloví
 • opera a její druhy

Pracovní list 19 

 • stupnice gis moll, b moll
 • rytmické a melodické kvízy

Pracovní list 18 

 • procvičování stupnic
 • procvičování kvintakordů
 • rytmické cvičení
 • opakování - tempová označení
 • symfonie, symfonická báseň

Pracovní list 17

 • procvičování rytmu ve 4/4 a 6/8 taktu
 • procvičování stupnic

Pracovní list 16 

 • procvičování mollových stupnic
 • tempová označení

Pracovní list 15 

 • mollové stupnice s křížky a béčky
 • stupnice d moll, e moll
 • rozlišení dur/moll kvintakordu
 • hudební názvosloví - označení přednesu 

Pracovní list 14

 • noty v houslovém a basovém klíči
 • odvozené intervaly
 • procvičování dějin hudby

Pracovní list 13 

 • melodické ozdoby
 • odvozené intervaly
 • basový klíč, italské názvosloví

Pracovní list 12

 • procvičování odvozených intervalů, melodických ozdob, enharmonické záměny
 • Johann Sebastian Bach

Pracovní list 11 

 • Johann Sebastian Bach

Pracovní list 10

 • renesance


Pracovní list 9 

 • středověk
 • opakování stupnic

Pracovní list 8 

 • enharmonická záměna - procvičování

Pracovní list 7 

 • opakování durových stupnic, odvozené intervaly


Pracovní list 6 

 • starověk

Pracovní list 5 

 • odvozené intervaly, příraz

Pracovní list 4 

 • enharmonická záměna - procvičování

Pracovní list 3 

 • dějiny hudby - hudba ve starověkých civilizacích - Starověk

Pracovní list 2 

 • dějiny hudby - pravěk, procvičování stupnic, enharmonická záměna

Pracovní list 1 

 • odvozené intervaly, mollové stupnice